Otázky a odpovědi

Co JE inteligentní dům?

Inteligentní dům, je takový dům, který dokáže reagovat pomocí scén a podmínek na povely ze senzorů. Tyto scény a podmínky si však musíme definovat sami. Inteligentní dům má cetrální řídící systém, kterým lze definovat scény a podmínky a centrálně řídit a ovládat všechny prvky systému.

FIBARO = inteligentní dům

Co NENÍ inteligentní dům...

Autonomní dálkově ovládaná "inteligentní zásuvka", "chytrá žárovka" nebo robotický vysavač, který lze ovládat pomocí apliace z mobilního telefonu - toto opravdu není inteligentní dům... Chcete stále přepínat mezi 3 a více aplikacemi v telefonu, když potřebujete něco zapnout/vypnout/nastavit?

Inteligentní dům není ani to, pokud si například spojíte pohybová čidla, vypínač a světlo, která vždy spustí toto dané světlo, pokud zaregistrují pohyb. 

Základní rozdíl mezi automatizací určitých aktivit a inteligentním ovládáním je, že inteligentní řídící systém dokáže vyhodnotit více než jednu podmínku a má centrální řídící systém.

Co vlastně znamená inteligentní řízení domu?

To znamená, že dům se z velké části "řídí sám" (tedy dle předem definovaných pravidel), že umí reagovat odpovídajícím způsobem na určité vstupní parametry, např.:

Ovládání světel - nejen, že se světlo rozsvítí při pohybu, ale senzory zjistí, zda je v místnosti vůbec tma, systém ověří, zda dům není v režimu spánku a rozsvítí pouze na 20%, aby světlo nevzbudilo ostatní.

Zavlažování - nejen, že se zavlažování spustí v naplánovaném čase, ale systém zjistí, zda půda je dost vlhká, nebo zda předpověď počasí předpokládá déšť, pak by bylo zbytečné zavlažovat.

A hlavně - vše ovládáte pouze jednou aplikací!!!

Co znamená centrální řízení?

To znamená, že existuje zařízení, které je "mozkem domu", které sleduje, řídí a ovládá veškeré prvky řízeného domu. Systém řízení dokáže spojit veškeré prvky a společně s nimi řídit a automatizovat veškeré dění v domě.

Například pohybový senzor nemusí pouze rozsvítit světlo, ale může také při pohybu spustit žaluzie do ulice, pokud se v mísnosti svítí, zapnout topení, pokud je zima, atd.

Díky centrálnímu řízení spolupracují všechny prvky spolu, ve skupině nebo ve scénách.

Co je technologie Z-wave?

Z-wave je bezdrátová technologie, pracující na frekvenci 868.42 MHz a dosahem cca 100m, pro komunikaci a ovládání zařízení v domácnosti. Z-wave umožní komunikaci zařízení bezdrátově, tedy ušetříte finance a čas a za instalaci kabeláže = žádné vrtání a sekání = instalace je velmi jednoduchá.

Zařízení se Z-wave vyrábí desítky výrobců po celém světě, nyní existuje více jak 1000 typů zařízení a další postupně přibývají. 

Řídící systém FIBARO používá Z-wave a umožňuje řízení VŠECH zařízení, která používají protokol Z-wave.

Jaký je rozdíl mezi kabelovým a bezdrátovým řídícím systémem?

Rozdíl je v tom, že "kabelový systém je stabilnější, než bezdrátový, který není spolehlivý..." - tak toto možná uslyšíte od prodejce kabelového systému. Proč tedy dnes všichni běžně používáme bezdrátové mobilní telefony, bezdrátový WiFi Internet, dálkově zamykáme auto, ovládáme TV, apod.? Toto je opravdu mýtus...

Z pohledu funkcionalit jsou dnes drátové a bezdrátové řídící systémy srovnatelné, plně bezdrátový systém zastane všechny funkce, stejně jako drátový. Bezdrátové systémy jsou stejně spolehlivé, jako drátové, které nakonec paradoxně ovládáte přes mobil nebo tablet - tedy bezdrátově!!! Proč tedy rovnou z tabletu neovládat bezdrátově celý systém.

Proč jsou tedy drátové systémy drahé, někdy až více jak 5x? Protože potřebujete většinou několik km kabelů, provést stavební práce s jejich instalací a velký rozvaděč. Protože kabelové systémy si stále historicky drží vyšší cenu, ale mýtus "řízení domu = luxus pro bohaté" již dávno neplatí.

Co je to síť MESH?

Bezdrátové řídící systémy používají topologie sítě MESH, což znamená, že všechny moduly sítě spolu vzájemně komunikují. Tímto se dosáhne redundance spojení, kdy výpadek jednoho nebo i několika prvků sítě nemá vliv na komunikaci ostatních prvků.
V případě výpadku spojení si systém sám najde náhradní trasu (spojení přes další prvek v síti), tím je síť velmi odolná proti výpadkům a nefunkčnosti.

Řízení domu je drahé, to není pro mě...

Ty doby jsou již dávno pryč...

S bezdrátovým systémem můžete budovat řízení svého domu postupně, začnete například u ovládání topení, pak světla, následně zásuvky. Pokračovat lze vybudováním zabezpečovacího zařízení, tedy pohybové senzory, dveřní a okenní senzory a nakonec zavlažování zahrady, ovládání žaluzií, garáže a vstupních vrat.

Tedy kupříkladu lze začít s řídící jednotkou a několika termo hlavicemi na topení, což lze pořídit do Kč 20.000,- a dále systém rozšiřovat dle finančních možností.

Kontakt

Jiří Dobšovič - Řízený dům.CZ Na Veselkách 284
Tehov u Říčan
251 01
+420 602 843 613 obchod@rizenydum.cz